Trouwen/Geregistreerd partnerschap

Gaat u trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Meld uw plannen dan uiterlijk 2 weken van tevoren bij de gemeente waar u wilt gaan trouwen. Deze melding moet u doen met het formulier "melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap". Dit formulier vindt u onderaan deze pagina.

Aanpak

Wij nemen i.v.m. corona geen meldingen persoonlijk in ontvangst. U mag uw melding per mail of per post doen.

U kunt in Midden-Groningen van maandag t/m zaterdag in principe overal trouwen of uw partnerschap laten registreren. Bel met de gemeente voor informatie of voor het reserveren van een datum, telefoon: 0598 - 37 37 37.

Mailadres: info-contactplein@midden-groningen.nl

Adres: Postbus 75, 9600 AB  HOOGEZAND

Na ontvangst nemen wij contact met u op.

Getuigen

Bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap hebt u 2, 3 of 4 getuigen nodig. Iedereen boven de 18 jaar mag getuige zijn. U levert bij de trouwgemeente een kopie in van het identiteitsbewijs van uw getuigen. Voorkom fraude met persoonsgegevens door deze altijd op een veilige manier te versturen. Zie rijksoverheid om fraude te voorkomen.

Trouwlocaties

 • Gratis huwelijk/geregistreerd partnerschap, zonder ceremonie en alleen in het bijzijn van 2 getuigen in het Huis van Cultuur en Bestuur op de woensdagochtend om 09.00 uur of om 09.30 uur. Alleen voor inwoners van de gemeente Midden-Groningen
 • U mag overal in Midden-Groningen trouwen. Wel gelden de volgende voorwaarden:
 • De locatie is openbaar toegankelijk, goed bereikbaar en heeft faciliteiten, zoals toiletten
 • De locatie is veilig en verstoort de openbare orde niet
 • Er is een overeenkomst gesloten tussen de locatie, het paar en de gemeente. De overeenkomst vindt u hieronder.

Ambtenaar burgerlijke stand

De trouwambtenaar voltrekt het huwelijk of de registratie. U kunt gebruik maken van een trouwambtenaar van de gemeente Midden-Groningen. Natuurlijk moet dat iemand zijn die uw huwelijk begeleid op een manier die bij u past. U kunt zelf een voorkeur voor een van onze trouwambtenaren aangeven. Het contact met de trouwambtenaar en u loopt via de gemeente. Bekijk de trouwambtenaren van de gemeente Midden-Groningen op de pagina Trouwambtenaren.

Wilt u het huwelijk laten voltrekken door een familielid of bekende? in de gemeente Midden-Groningen is dit mogelijk nadat de huwelijksdatum is vastgesteld. De trouwambtenaar moet al wel in een andere gemeente als trouwambtenaar zijn benoemd en beëdigd door de rechtbank.

Voorwaarden

De voorwaarden om te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan zijn:

 • U bent 18 jaar of ouder
 • U bent niet met iemand anders getrouwd
 • U heeft niet met iemand anders een geregistreerd partnerschap
 • U bent niet te dicht verwant aan uw partner. Dat betekent dat uw partner bijvoorbeeld niet mag zijn: uw vader, (klein)dochter, opa of (half)zus
 • U staat niet onder curatele. Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter
 • De gemeente controleert of u mag trouwen of een geregistreerd partnerschap mag aangaan

Goed om te weten

Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, doet u dit automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.

Stelt u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap uit i.v.m. het coronavirus? En zit er 1 jaar of langer tussen uw melding en uw nieuwe trouwdatum? Neem dan contact op met de gemeente, anders kunt u niet trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan.

 • Moet u bij de gemeente documenten aanleveren die uit het buitenland komen? Houd er dan rekening mee dat 2 weken te kort kunnen zijn.
 • U kunt uw plannen al 1 jaar voor uw trouwdag of partnerregistratie melden.

Verklaring van huwelijksbevoegdheid of ongehuwdverklaring

Als u als Nederlander in het buitenland wilt trouwen, kan het land waar u wilt trouwen om toestemming van uw gemeente vragen. De gemeente kan dan een verklaring van huwelijksbevoegdheid of een ongehuwdverklaring voor u maken.  

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid is 6 maanden geldig. Hoelang een ongehuwdverklaring geldig is, verschilt per land.

Wilt u weten of u zo'n internationaal document nodig heeft? En welke precies? Neem dan contact op met de ambassade van dat land. Weet u al in welke buitenlandse plaats u wilt trouwen? Dan kunt u ook contact opnemen met de burgerlijke stand van die plaats. 

Voorwaarden aanvraag onder andere:

 • U of uw partner heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U of uw partner staat in deze gemeente ingeschreven of u woonde in deze gemeente voor u naar het buitenland vertrok. 

  U vraagt de verklaring van huwelijksbevoegdheid of een ongehuwdverklaring persoonlijk aan. Bel de gemeente voor een afspraak, 0598 - 37 37 37. U betaalt de verklaring bij de aanvraag.

  Benodigde documenten voor verklaring huwelijksbevoegdheid of ongehuwdverklaring

 • Een geldig identiteitsbewijs van u en uw partner.

Alleen als u niet in Nederland staat ingeschreven ook de volgende documenten:

 • Een afschrift van de geboorteakte van u en uw partner.
 • Een uittreksel van de basisregistratie personen van het land waar u ingeschreven bent met daarop uw nationaliteit en burgerlijke staat van u en uw partner.
 • Als u of uw partner eerder getrouwd bent geweest: de echtscheidingsakte of de overlijdensakte. 

Kosten

Tarieven 2021 (gelden voor voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap)

 • Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 16.00 uur, met plechtigheid € 335,90
 • Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 16.00 uur als een gelegenheidsambtenaar u trouwt, met plechtigheid € 230,60
 • Voor een huwelijk/geregistreerd partnerschap zonder ceremonie (‘flitshuwelijk’) op dinsdag/woensdag/donderdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur € 90,95
 • Gratis huwelijk/geregistreerd partnerschap, zonder ceremonie en alleen in het bijzijn van 2 getuigen op de woensdagochtend om 09.00 uur of om 09.30 uur  (alleen voor inwoners van de gemeente Midden-Groningen)
 • In een zelf gekozen locatie, op maandag tot en met vrijdag tot 16.00 uur (exclusief de kosten die de locatie berekent) € 318,40
 • In een zelf gekozen locatie, op maandag tot en met vrijdag (16.00 – 22.00 uur) en op zaterdag (9.00 – 22.00) (exclusief de kosten die de locatie berekent)
  € 354,20
 • In een zelf gekozen locatie, op maandag tot en met vrijdag tot 17.00 uur voltrokken door een gelegenheidsambtenaar (exclusief de kosten die de locatie berekent) € 179,45
 • In een zelf gekozen locatie, op maandag tot en met vrijdag (17.00 – 22.00 uur) en op zaterdag (9.00 – 22.00) voltrokken door een gelegenheidsambtenaar (exclusief de kosten die de locatie berekent € 212,60
 • Het ambtshalve laten fungeren van gemeenteambtenaren als getuigen bij de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap bedraagt, per getuige € 26,40
 • Een verklaring van huwelijksbevoegdheid kost € 24,60
 • Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een origineel of duplicaat van een trouwboekje of partnerschapsboekje € 18,75