Wat is een bestemmingsplan

Algemeen

Een bestemmingsplan beschrijft voor delen van Midden-Groningen wat daar gebouwd mag worden. Het is handig het bestemmingsplan voor uw buurt te raadplegen als u wilt gaan (ver)bouwen. Ook als u een woning wilt kopen is het verstandig om het bestemmingsplan in te zien. Een bestemmingsplan wordt elke 10 jaar aangepast.

Wat u moet weten

Het bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen:

  • Een zogenaamde verbeelding. Dit is een kaart, waarop u kunt zien hoe de ruimte is ingedeeld en wat de bestemming is van elk onderdeel op de plankaart
  • Regels. Dit zijn de wettelijke voorschriften waarin staat  hoe het perceel gebruikt mag worden en wat erop gebouwd mag worden
  • Toelichting. Dit is de uitleg. Per bestemming is er informatie over wat er op de grond mag gebeuren (bijvoorbeeld woningbouw of landbouw), welke gebouwen waar neergezet mogen worden (bijvoorbeeld woningen of bedrijven) en waarvoor deze gebouwen gebruikt mogen worden (bijvoorbeeld wonen of werken).

Vragen

Wilt u meer weten over een bestemming? Bijvoorbeeld omdat u wilt gaan verbouwen? En vindt u het lastig om de bestemmingsplannen op deze website of op Ruimtelijke plannen te lezen? De medewerkers van de gemeente Midden-Groningen helpen u graag.

Neem voor meer informatie  contact op per mail vergunningen@midden-groningen.nl. Bellen kan tussen 9.00 en 12.00 uur naar 0598 - 37 37 37. Vraag naar team vergunningen.

Kosten

Weten wat de kosten zijn? Ga naar de legesverordening op overheid.nl.