Evenement organiseren

Een evenement is bijvoorbeeld een braderie, carnavalsoptocht, kermis, concert of festival. Het evenement is open voor publiek en trekt (veel) mensen. Dit zorgt voor veel plezier, maar kan ook overlast voor de omgeving veroorzaken. Daarom moet u in de meeste gevallen een vergunning aanvragen bij de gemeente.

Voorwaarden

Onder voorwaarden mogen kleine en grote evenementen weer worden georganiseerd. De Rijksoverheid heeft voor organisatoren informatie over testen voor toegang bij uw activiteit of evenement. Hier vindt u ook een communicatietoolkit om uw bezoekers en medewerkers te informeren over het coronatoegangsbewijs.

Evenementenvergunning

U heeft een vergunning voor het organiseren van een groot evenement nodig als:

 • er publiek komt
 • u een evenement organiseert in een tent, in de openlucht of in een gebouw dat normaal niet voor evenementen bedoeld is
 • u tijdens het evenement alcoholische dranken schenkt buiten een horecabedrijf
 • u muziek draait (geen normaal of huiselijk gebruik)
 • er verkeersmaatregelen nodig zijn voor het evenement

Het aanvraagformulier kunt u vinden onderaan deze pagina.

Melding klein evenement

Voor een klein evenement, zoals een straat- of wijkfeest heeft u geen vergunning nodig, maar kunt u volstaan met een melding.

De voorwaarden zijn:

 • het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 200 personen
 • het evenement wordt gehouden tussen 9.00 en 24.00 uur
 • het evenement vindt niet plaats op de rijbaan of  mag anderszins een belemmering vormen voor het verkeer
 • slechts enkele kleine voorwerpen mogen worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 15 m² per voorwerp
 • het evenement vindt niet plaats binnen een door de burgemeester aangewezen gebied
 • er is sprake van een aanwijsbare organisator
 • op zondag tot en met donderdag mag geen muziek ten gehore worden gebracht na 22:00 uur
 • het geluidsniveau mag maximaal 70 dB(A) en 85 dB(C) bedragen
 • het evenement vindt plaats op 1 plaats en niet op het water
 • er mag geen reclame worden gemaakt om personen die interesse hebben, buiten de mensen om voor wie het bedoeld is, aan te trekken

Het meldingsformulier vindt u onderaan deze pagina.

Aanpak

Vraag op tijd de vergunning aan bij de gemeente.

De gemeente stemt af met onder anderen de veiligheidsdiensten. Hieruit komen mogelijk extra eisen.

Organiseert u een groot evenement waarvoor u mogelijk meerdere vergunningen nodig heeft? Neem dan contact op met de gemeente voordat u de vergunning aanvraagt.

Mogelijk moet u ook een vergunning of toestemming aanvragen voor bijvoorbeeld:

 • het plaatsen van reclameborden of verwijzingsborden
 • het organiseren van een evenement op zondag of een feestdag
 • het incidenteel organiseren van een festiviteit in uw (horeca)bedrijf
 • het tijdelijk schenken van alcohol
 • het gebruik van wegen en paden bij een wieler- of hardloopwedstrijd
 • het maken van muziek of hard geluid op straat

Kosten

Het melden van een klein evenement is gratis.

Een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van:

 • een evenement (categorie A) kost € 21,20
 • een evenement (categorie B) kost € 78,25
 • een evenement (categorie C) kost € 251,85

Indien er overige vergunningen/ontheffingen noodzakelijk zijn, zijn daar mogelijk extra kosten aan verbonden.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag voor een evenementenvergunning. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Voor een klein evenement doet u de melding 3 weken voorafgaand aan het evenement.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Neem voor meer informatie of overleg contact op met de gemeente.