Trouwen of geregistreerd partnerschap

Wilt u trouwen of de relatie met uw partner officieel vastleggen (geregistreerd partnerschap)? Meld dit vooraf bij de gemeente waar u dit wilt doen. Dit kan vanaf een jaar tot uiterlijk 2 weken van tevoren.

Aanpak

Vul het formulier "melding voorgenomen huwelijk/partnerschapsregistratie" in. Aan het eind van de melding betaalt u de kosten.

Telefonisch melden

Bel met de gemeente voor het maken van een afspraak, telefoon: 0598 - 37 37 37.

Getuigen

Voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft u getuigen nodig. Houd daarbij rekening met onderstaande:

 • Er moeten minimaal 2 en maximaal 4 getuigen zijn
 • De getuigen zijn 18 jaar of ouder
 • Ze leveren een kopie van hun legitimatiebewijs in

Waar kunt u trouwen

In het Huis van Cultuur en Bestuur of op een zelfgekozen plek in Midden-Groningen (de trouwlocaties). 

Voorwaarden

 • De trouwlocatie is openbaar en goed bereikbaar en er zijn bijvoorbeeld toiletten
 • De trouwlocatie is veilig en verstoort de omgeving niet
 • U moet een overeenkomst sluiten tussen de trouwlocatie, uzelf en de gemeente. De "overeenkomst met locatie voor huwelijk of partnerschap" vindt u op deze pagina.

Trouwambtenaar

Deze voltrekt het huwelijk of legt uw partnerschap vast. Op de site van de trouwambtenaren kunt u een keuze maken. U kunt uw voorkeur aangeven als wij contact met u opnemen. 

Wilt u dat een familielid of bekende u trouwt? Dat kan als de trouwdatum is vastgesteld. Deze persoon moet een aanstelling hebben als trouwambtenaar en zijn benoemd en beëdigd door de Rechtbank.

Op de site van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over trouwen of het vastleggen van een partnerschap.

Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder
 • U bent niet met iemand anders getrouwd
 • U heeft niet met iemand anders een geregistreerd partnerschap
 • U bent niet te dicht verwant aan uw partner. Dat betekent dat uw partner bijvoorbeeld niet mag zijn: uw vader, (klein)dochter, opa of (half)zus
 • U staat niet onder curatele. Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten
 • De gemeente controleert of u mag trouwen of een geregistreerd partnerschap mag aangaan

Trouwen in het buitenland

Het is belangrijk dat u kunt aantonen dat u niet getrouwd bent en geen geregistreerd partnerschap hebt met iemand anders.  Dit doet u met een ongehuwd verklaring of een verklaring van huwelijksbevoegdheid. 
Deze verklaring kunt u persoonlijk aanvragen bij de gemeente.

Bij de aanvraag heeft u nodig

 • een geldig legitimatiebewijs 

Als u niet in Nederland staat ingeschreven moet u ook inleveren:

 • Een afschrift van de geboorteakte
 • Een uittreksel van de basisregistratie personen van het land waar u ingeschreven bent met daarop uw nationaliteit en burgerlijke staat 
 • Bij een eerder huwelijk: de echtscheidingsakte of de overlijdensakte

Op de site van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over het trouwen in het buitenland.

Goed om te weten

Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, doet u dit automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.

 • Moet u papieren aanleveren die uit het buitenland komen? Dat kan soms heel lang duren. Neem zeker enkele maanden voor de melding contact op met de afdeling Burgerzaken.
 • U kunt uw plannen al 1 jaar voor uw trouwdag of registratie van uw partnerschap melden.
 • Stelt u het trouwen of registratie van uw partnerschap uit in verband met Corona? En zit er 1 jaar of langer tussen uw melding en de nieuwe datum? Neem dan contact op met de gemeente.
 • Overleg in bijzondere situaties eerst met de gemeente over de papieren die nodig zijn. Dat geldt bijvoorbeeld:
  • als u in het buitenland bent geboren
  • geen verblijfsvergunning hebt
  • als u niet de Nederlandse nationaliteit hebt
  • als u in het buitenland hebt gewoond
  • of als een vorig huwelijk is ontbonden in het buitenland

Kosten

De kosten voor het voor voltrekken van een huwelijk of registratie van een partnerschap zijn gelijk.

Mogelijkheden in het Huis van Cultuur en Bestuur

 • Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur met plechtigheid: € 335,90
 • Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur met plechtigheid, als een trouwambtenaar van een andere gemeente u trouwt: € 230,60
 • Dinsdag/woensdag/donderdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur zonder plechtigheid. Maximaal 10 personen inclusief bruidspaar (flitshuwelijk): € 90,95
 • Gratis trouwen of registreren partnerschap, zonder plechtigheid en alleen in het bijzijn van 2 getuigen op de woensdagochtend om 09.00 uur of om 09.30 uur (Alleen voor inwoners van de gemeente Midden-Groningen)

Op een zelfgekozen trouwlocatie met plechtigheid, zonder de kosten die de trouwlocatie berekent

 • Maandag tot en met vrijdag tot 17.00 uur:  € 318,40
 • Maandag tot en met vrijdag van 17.00 uur tot 22.00 uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 22.00 uur: € 354,20
 • Maandag tot en met vrijdag tot 17.00 uur, voltrokken door een  trouwambtenaar voor 1 dag: € 179,45
 • Maandag tot en met vrijdag van 17.00 uur tot 22.00 uur en op zaterdag  van 9.00 uur tot 22.00 uur, voltrokken door een trouwambtenaar voor 1 dag:  € 212,60

Eventuele verdere kosten

 • Als gemeenteambtenaren getuigen bij het trouwen of registreren van een partnerschap kost het per getuige € 26,40
 • Een verklaring van huwelijksbevoegdheid: € 24,60
 • Een verklaring van ongehuwd: € 9,95 
 • Een origineel of duplicaat van een trouwboekje of partnerschapsboekje: € 18,75